Winkeliers Bogaard starten WhatsAppgroep

De winkelierspreventie WhatsAppgroep is nu actief in winkelcentrum ‘In de Bogaard’. Via deze Whatsapp kunnen winkeliers onderling communiceren over veiligheid, veiligheidsmaatregelen en verdachte omstandigheden.

Veiligheid verbeteren in De Bogaard
Het doel van de groep is het vroegtijdig signaleren van verdachte omstandigheden, verbeteren van de samenwerking en het terugdringen van winkeldiefstallen. De politie en het beveiligingsbedrijf Trigion maken deel uit van de groep en staan zo dus in rechtstreekse verbinding met de winkeliers.