Vraag subsidie voor wijkfeesten baan bij de gemeente

Bij de gemeente is het mogelijk om een subsidie voor een wijkfeest aan te vragen van maximaal €250. De subsidie voor wijkfeesten is er om bewoners meer te betrekken bij de buurt en actief in te zetten voor de leefbaarheid van de buurt.

Buurtbarbecue en Buitenspeeldag
Met de zomer voor de deur is het natuurlijk heel verleidelijk om een feest buiten te geven samen met de buren. Bij de gemeente is het dus mogelijk om hier een subsidie voor aan te vragen. Wel hangen hier een aantal voorwaarden aan:

Zo is de activiteit is voor iedereen in de buurt en moet door jou en minstens drie anderen uit de buurt worden georganiseerd. Als je subsidie aanvraagt via een stichting of vereniging, moet dat ook namens die organisatie gebeuren. De activiteit mag geen politieke, religieuze of levensbeschouwelijke inhoud hebben en mag ook niet bedoeld zijn om geld te verdienen voor één persoon of bedrijf. Alle vergunningen en toestemmingen moet je zelf aanvragen.

Buurt bij elkaar brengen
Het doel van de activiteit is om de buurt bij elkaar te brengen en moet passen bij het thema van het evenement. Het is belangrijk dat iedereen vrijwillig meedoet, dus je mag geen geld vragen voor het werk dat vrijwilligers doen. De gemeente kan over de activiteit publiceren en je mag maar één aanvraag per buurtfeest indienen. De gemeente kan je aanvraag afwijzen of minder geld geven dan je hebt gevraagd, maar ze moeten altijd uitleggen waarom. Na afloop van de activiteit moet je een verslag maken en laten zien hoeveel geld er is binnen gekomen en waar het aan is uitgegeven, inclusief bonnetjes.