Stichting Omroep Rijswijk is een ANBI en kent geen winstoogmerk. De activiteiten van onze stichting kunnen enkel bestaan met behulp van fondsen, subsidies en giften.

ANBI Stichting Omroep Rijswijk