Wil van Nunen: ‘Mensen begeleiden naar betaald werk’

“De grootste uitdaging voor de komende 4 jaar is om mensen zonder baan weer naar betaald werk te begeleiden”, zegt raadslid Wil van Nunen van PvdA-Rijswijk.

Meer laagdrempelige arbeid
 “Gelukkig is de werkloosheid in Rijswijk, net als in omringende gemeenten, de laatste jaren gedaald. Toch is het aantal uitkeringen in onze gemeente toegenomen. Dat betekent dat we volop moeten inzetten om mensen, die moeilijk zelfstandig betaald werk vinden, op maat te begeleiden naar een baan. Dit wordt de uitdaging voor de komende 4 jaar in het Sociaal Domein”, benadrukt Wil van Nunen.

De PvdA heeft vanaf het begin van deze raadsperiode ervoor gepleit om meer banen te creëren, samen met andere partners. Meer laagdrempelige arbeid in de Plaspoelpolder, meer kansen voor bijvoorbeeld alleenstaande ouders, die parttime willen werken, meer mogelijkheden voor mensen met een arbeidshandicap. Het PvdA-raadslid: “Wij drongen in 2015 al aan op een ‘1000 banenplan’ om de gemeente te stimuleren om een duidelijke stip aan de horizon te zetten. Daar werd wat schamper over gedaan: ‘De gemeente is geen banenmotor en ‘je bent nu eenmaal afhankelijk van de markt,’”

Werkloze 50-plussers kansen bieden op betaald werk
De PvdA is blij dat in deze laatste fase van de raadsperiode er meer actie wordt ondernomen. Zo start binnenkort op initiatief van de PvdA een pilot om werkloze 50-plussers meer kansen op betaald werk te bieden. Ook is een paar weken geleden het Lokaal Sociaal Akkoord met ondernemers gesloten met concrete acties. “We hebben hier regelmatig om gevraagd. Het had wat ons betreft allemaal veel eerder gekund”.

Wil van Nunen besluit: “Want werk is de oplossing om uit (een spiraal van) de armoede te komen. Daar is iedereen het altijd wel over eens. Voor de PvdA is een daadkrachtige inzet en rol van de gemeente hierbij onontbeerlijk”.