Wat doen we met ons begraven verleden

We leven letterlijk op nederzettingen van onze voorgangers uit een ver verleden. Reden voor de Historische Vereniging van Rijswijk om stadsarcheoloog Hans Koot te vragen een tipje van de sluier op te lichten. Dat doet hij dinsdag 18 december vanaf 20.00 uur in Gebouw Hofrust, Herenstraat 44B. “Wat doen we met ons begraven verleden? 25 jaar archeologie in Rijswijk,” dat is zijn thema.

Inzicht in de opgravingen
De gemeentelijk archeoloog Hans Koot vertelt over het werk van het archeologisch team, hoe het onderzoek vroeger (voor 1993) plaatshad, hoe werken archeologen tegenwoordig en uiteraard laat hij iets zien van de opgravingen. 

Rijk archeologische verleden
Rijswijk is een gemeente met een zeer rijk archeologisch verleden. In de afgelopen decennia zijn verschillende bijzondere ontdekkingen gedaan. In de jaren 1967-1969 vond de opgraving plaats van een nederzetting uit de Romeinse Tijd (eerste-derde eeuw na Chr.) aan de Tubasingel waarbij zelfs resten van uit steen opgetrokken gebouw zijn gevonden.

Grafveld uit de steentijd
Veel bekendheid kreeg ook de vondst van een grafveld uit de Steentijd (Ypenburg, 1998) en nog zeer recent, de opgraving op het kloosterterrein van Sion. Het is dus niet zonder reden, dat 25 jaar geleden de gemeente Rijswijk over ging tot de aanstelling van een gemeentelijk archeoloog. Inmiddels is het ‘eenmans’ team uitgegroeid tot een klein team van zeer betrokken archeologen en medewerkers.