[VIDEO] Schoolzone moet buurt rondom Nicolaas Beetsschool veiliger maken

Het verkeer rondom de scholen in Rijswijk wordt steeds veiliger door het plaatsen van Schoolzoneborden.

Schoolzone moet de snelheid er uit halen
Op vrijdag 1 november is ook rondom de OBS Nicolaas Beets een bord geplaatst die de snelheid uit het verkeer moet halen. Door de borden worden gebruikers erop gewezen dat er een school in de buurt is dat verkeersgebruikers hun snelheid moeten matigen.