Verruiming parkeertijden in Rijswijk is voorlopig van de baan

De gemeenteraad was dinsdag bijeen om te praten over de parkeertijden in Rijswijk. De afgelopen week ontstond er flink wat onrust in Rijswijk nadat bekend werd dat de gemeente Rijswijk voornemens is om betaald parkeren in te gaan voeren vanaf 09:00 in de ochtend. Nu is dat vanaf 18:00 in de avond. De reden hiervoor was dat het parkeersysteem in de Haagse buurten waarschijnlijk gaat veranderen. Om te voorkomen dat Haagse inwoners de auto gratis in Rijswijk parkeren, voert Rijswijk mogelijk dus eenzelfde verandering door als Den Haag.

Wijken waar het over gaat
In het raadsvoorstel werd gesproken over het uitbreiden van de parkeertijden voor de zones Oud-Rijswijk en omgeving (bestaande uit zone 33240 en 33245), Te Werve (bestaande uit zone 32260 en 32255) en Huis te Lande (bestaande uit zone 32260 en 32265). Na een debat van ruim 2,5 uur werd het raadsvoorstel niet aangenomen.

Niet helemaal uit de gevarenzone
Het gevaar is nog niet voor altijd geweken, want er is wel een wijzigingsvoorstel opgesteld en goedgekeurd door de raad. In dat voorstel staat dat de parkeertijden in Rijswijk alsnog verruimd kunnen worden als Den Haag de parkeertijden in Stadsdeel Laak verruimt en de parkeerdruk in Rijswijk hoger wordt dan 80%. Bij de gemeente Den Haag is de verruiming van de parkeertijden in Den Haag voorlopig van de baan.

Reacties vanuit Rijswijk
Bewoners reageerden deze week niet al te positief op de plannen van de gemeente. Zo reageerde Chantal: “Leuk als hardwerkende kan je je zuur verdiende centen van die dag nog even leuk aan de gemeente gaan geven.” en Rob reageert: “Dus problemen van een andere gemeente op bewoners van Rijswijk verhalen, niet best dit.” Tot slot vindt John: “Er moet iets anders te verzinnen zijn zonder dat de Rijswijkse bewoners weer de klos zijn.”

Gevolgen voor kerkgangers
Maaike Harmsen van de Christenunie brak nog een lans voor kerkbezoekers in Rijswijk die op zondagochtend naar de kerk gaan. De partij verzocht om een regeling te treffen met de kerken voor het parkeren via bijvoorbeeld een parkeerpas regeling voor kerkgangers die dat gezien hun mobiliteit nodig hebben. Dit voorstel kon niet op de meerderheid van de raad rekenen. 12 stemmen waren voor en 17 stemmen tegen.