Start haalbaarheidsonderzoek nieuw concept met gestapelde bedrijfsruimtes in Plaspoelpolder Rijswijk

Woensdag ondertekenen Wethouder Werner van Damme namens het IPP Haaglanden en Wouter de Wolff namens De Raad Bouwontwikkeling een belangrijke intentieovereenkomst voor de sloop-nieuwbouw van twee verouderde bedrijfspanden in de Plaspoelpolder, Rijswijk. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) maakt de ontwikkeling mede mogelijk. Dit project is een belangrijke stap richting het herstructureren en toekomstbestendig maken van het bedrijventerrein Middengebied en draagt bij aan het verbeteren van het ondernemers- en vestigingsklimaat in de regio.

Beter benutten van bedrijfsruimte in Plaspoelpolder
Wethouder Economie Werner van Damme (Rijswijk) benadrukt het belang van deze ontwikkeling en samenwerking: “Met deze herontwikkeling zetten we in op het beter benutten van de economische ruimte in de Plaspoelpolder, het verbeteren van het vestigingsklimaat en meer werkgelegenheid. Dit project sluit perfect aan bij onze ambitie om de bedrijventerreinen in de regio schoon, veilig, duurzaam en toekomstbestendig te maken.”

Haalbaarheidsonderzoek en verticaal stapelen
De intentieovereenkomst markeert de start van een haalbaarheidsonderzoek naar de sloop-nieuwbouw van twee verouderde bedrijfspanden, met als doel een modern concept van gestapelde bedrijfsruimten te realiseren. Het project, dat zal bestaan uit meerdere lagen met een verdiepingshoogte van 6,5 meter en label A++, draagt bij aan een beter gebruik van de economische ruimte in de Plaspoelpolder, het verbeteren van het vestigingsklimaat en het creëren van nieuwe werkgelegenheid. Bovendien zal het een positieve bijdrage leveren aan het verminderen van ondermijnende activiteiten op het bedrijventerrein en fungeren als katalysator voor verdere investeringen in de omgeving.

Beschikbare ruimte goed gebruiken
Wouter de Wolff, directeur De Raad Bouwontwikkeling, stelt: “In dit nieuwe innovatieve concept onderzoeken we de mogelijkheden om meerdere bedrijfsruimtes verticaal te stapelen waarmee we optimaal gebruik maken van de beperkte (openbare) ruimte. De term ‘duurzaamheid’ zit meestal op het thema energiebesparing maar wat ons betreft is efficiënt omgaan met de beschikbare ruimte het toppunt van ‘duurzaamheid’.” Dit project sluit aan bij de strategie van de MRDH om de economische structuur en werklocaties in de metropoolregio te versterken en ondersteunt de doelen van het Rijk om de verduurzaming en optimalisatie van de beschikbare ruimte voor economische activiteiten te versnellen.