Schoolkinderen gaan spelen bij speeltuin Buvelio

Voor de zomer gaat de eerste paal de grond in voor de ‘Kinder Campus Rembrandtkwartier’. Dit is de naam voor ’t Prisma, de Snijders- en de Godfried Bomansschool. Deze drie scholen werden in 2015 getroffen door een fatale brand. De scholen gaan samenwerken met de aangrenzende speeltuin Buvelio, zodat de schoolkinderen hier kunnen spelen.

Bewoners zijn nauw betrokken
Het college van B&W is akkoord gegaan met de herinrichting van de openbare ruimte rondom Kindercampus Rembrandtkwartier overeenkomstig het concept inrichtingsplan ‘Openbare Ruimte Rembrandtkwartier’. Bij het opstellen van het inrichtingsplan zijn bewoners nauw betrokken geweest.

College akkoord met aanpassingen
Speeltuinvereniging Buvelio grenst aan het bouwkavel. De drie scholen binnen de Kindercampus Rembrandtkwartier en Buvelio gaan meer samenwerken, zodat de kinderen van de scholen in de pauzes gebruik kunnen maken van de speeltuin. Het college van B&W gaat akkoord met de voorgestelde noodzakelijke aanpassingen (zoals het verplaatsen van bankjes en speeltoestellen) inclusief de uitbreiding van het speeloppervlak met 54m2 aan de zijde van kinderopvangorganisatie SRK en het Amateurspalet.