RijswijkBuiten komt uiteindelijk binnen ieders bereik

logo-rijswijkbuiten Met de bouw van ruim 3400 woningen is RijswijkBuiten een van de grootste Nederlandse bouwprojecten. De wijk verrijst tussen Delft en Rijswijk en wordt potentiële bewoners aanbevolen vanwege de nabijheid van de historische centra van Delft en Rijswijk en de grootsteedse voorzieningen van Den Haag en Rotterdam. Infrastructuur, parkeren en openbaar vervoer staan centraal in de vierde aflevering in deze serie artikelen over RijswijkBuiten.

“RijswijkBuiten ligt ‘buiten’, maar wel op nabije afstand van het centrum van Rijswijk, Delft, maar ook Den Haag en zelfs Rotterdam”, zo prijst projectbureau RijswijkBuiten het gebied aan. “Vijf minuten op de fiets en winkelcentrum In de Bogaard is binnen bereik. Het oude centrum van Rijswijk ligt een stukje verder. Maar ook het historische centrum van Delft ligt om de hoek.”

rijswijkbuiten3Op die woorden valt niks af te dingen, maar hoe kunnen de Rijswijkbuitenaren die gebieden bereiken? Het eerste wat opvalt als we de kaart erbij pakken is dat de nieuwe wijk als het ware ligt ingeklemd tussen twee belangrijke wegen, te weten de Prinses Beatrixlaan en de Vliet. Was de Vliet in het verleden een belangrijke vervoersader voor reizigers die per trekschuit tussen Den Haag en Delft gingen, voor de bewoners van RijswijkBuiten is vooral de Prinses Beatrixlaan van belang. Deze vormt de primaire toegangsweg tot de wijk. Verder is ook de Laan van Sion belangrijk voor het wijkverkeer. Daarnaast wordt de wijk voorzien van ontsluitingswegen die de A4 en de A13 bereikbaar maken.

Parkeerhoven

Hoewel er ook fietspaden komen, wordt de auto naar het zich laat aanzien een belangrijk vervoermiddel voor de bewoners van RijswijkBuiten. In het gebied worden daarom onder meer zogeheten parkeerhoven aangelegd. Auto´s krijgen daarmee een eigen plek aan de achtertuinen van woningen. Zo wordt voorkomen dat auto´s het straatbeeld gaan bepalen want de wijk wordt zoveel mogelijk autoluw.

Het openbaar vervoer
is lange tijd een
ondergeschoven kindje geweest

rijswijkbuiten6Ondanks de goede bereikbaarheid van RijswijkBuiten met eigen vervoer is het openbaar vervoer lange tijd een ondergeschoven kindje geweest. Vooralsnog is tramlijn 17 de beste OV verbinding met het gebied. Naar verwachting komt daarin volgend jaar verandering.

Zoals het er nu naar uitziet, gaat er dan ook een bus rijden die winkelcentrum In de Bogaard verbindt met de nieuwe wijk. Ook zijn er plannen om in het gebied een lightrailverbinding aan te leggen. Daarover bestaat echter nog geen zekerheid.

Niettemin kunnen we concluderen dat RijswijBuiten uiteindelijk binnen ieders bereik komt.

Mario Silvester

 

rijswijkbuiten5