Politiek Café met Jan Anthonie Bruijn

Op  26 september om 20.30 uur is Jan Anthonie Bruijn te gast bij het Politieke Café van de VVD in Ton’s Muziekcafé aan de Herenstraat. Jan Anthonie Bruijn is Eerste kamerlid en hier vice-voorzitter van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en tevens voorzitter van de VVD verkiezingsprogrammacommissie.

Hiernaast is hij werkzaam bij het Universitair Medisch Centrum Leiden waar hij naast patientenzorg en onderzoek doceert en mentor is voor studenten. Zoals hij zelf zegt: Die combinatie en afwisseling maken mijn werk zo boeiend: het toepassen èn het overdragen van kennis.