Pilot Basisbanen Rijswijk van start

Niet voor alle mensen is het haalbaar om mee te komen in de huidige economie. Het tempo en de gestelde eisen op de arbeidsmarkt zijn hoog. Voor veel mensen blijken deze té hoog te zijn, met als gevolg een groep mensen die aan de zijlijn staan. De gemeente start een pilot Basisbanen om ook deze mensen een kans te bieden op de arbeidsmarkt.

Vertraging door de pandemie
De pilot volgt op een motie die al is ingediend en aangenomen op 7 juli 2020. Vanwege het coronavirus is de uitvoering niet eerder opgestart. Door de motie te gaan uitvoeren komt de gemeente tegemoet aan de wens van de raad. Wel vraagt het om een grote investering. De pilot gaat in mei 2022 van start. Er is ruimte voor zes tot tien deelnemers en het programma duurt twee jaar. Het doel is om inwoners te laten deelnemen die naar verwachting niet zelf op korte termijn aan een baan komen. Onder begeleiding van een jobcoach worden ze naar werk van waarde geleidt. De coach zorgt ervoor dat deelnemers een sterker gevoel van eigenwaarde krijgen, hun kennis en vaardigheden verbeteren tijdens de looptijd en een betere mentale en fysieke gezondheid krijgen.

Meer dan alleen inkomen
Het hebben van te weinig geld levert veel stress op. Zo zijn zorgkosten zelfs hoger bij mensen met schulden. Het vergelijken van verzekeringen, zoals zorgverzekering- en opstalverzekering vergelijken, opzeggen van abonnementen en besparen op boodschappen geeft tijdelijk extra ruimte, maar als het inkomen te laag is moet er een verandering komen aan de inkomstenkant. Werk levert daarnaast niet alleen een inkomen op, maar zorgt ook voor uitdagingen, contact met anderen, ritme. Werkenden houden hun vaardigheden op peil en breiden ze uit. Door buiten te worden gesloten van werk, raken deze andere waardevolle aspecten van werk vaak ook buiten bereik. De pilot richt zich op inwoners van Rijswijk die naar verwachting niet op korte termijn aan de slag kunnen in een reguliere baan.

Zinvol werk in de wijk
Gemeente Rijswijk wil de participatie-doelgroep zinvol werk in de wijk bieden, waarmee ze hun gevoel van eigenwaarde vergroten. Ieder persoon beschikt over talenten die verder tot bloei kunnen komen. Een voorbeeld van een Basisbaan is bijvoorbeeld de functie van wijkconciërge, waarbij het de taak is om de wijk schoon en veilig te houden. De pilot Basisbanen koppelt deelnemers uit de wijk aan activiteiten in de eigen wijk. De Pilot gaat van start in de Muziekbuurt. Naar verwachting worden de resultaten optimaal zichtbaar door de activiteiten in een kleiner gebied te concentreren. Deelnemers ontvangen een vrijwilligersvergoeding aanvullend op de uitkering voor de Basisbaan. Uiteindelijk is het de bedoeling dat participanten makkelijker kunnen doorstromen naar een reguliere baan. In Rijswijk worden steeds meer betekenisvolle initiatieven gestart, zoals het Buurtbloeikastje in de Louis Bouwmeesterstraat.