Op zoek naar plekken voor nieuwe warmteleiding in Rijswijk

In 2022 wordt door Rijswijk een leiding gelegd voor restwarmte uit de Rotterdamse haven. Daarmee worden dan woningen en bedrijven in Zuid-Holland verwarmd. Voorafgaand daaraan zijn sleuven gegraven voor archeologisch onderzoek. In november volgt nog onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven.

Archeologische vondsten
In de sleuven bij de Wethouder Brederolaan en de Prinses Beatrixlaan is onderzocht of er op het geplande tracé van de nieuwe warmteleiding archeologische vondsten zijn. In november volgt onderzoek in de groenstrook langs het fietspad aan de Prinses Beatrixlaan, tussen de van Vredenburchweg en de Guntersteinweg naar de mogelijke aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven.

Aanleg warmteleiding in 2022
Overigens duurt het nog even voordat de geplande warmteleiding er daadwerkelijk ligt. Eind oktober worden de eerste vergunningen aangevraagd. Als die worden verleend (medio 2021), duurt het nog tot 2022 voordat de aanleg start. De warmteleiding is een van de middelen die de overheid inzet om de klimaatdoelen van Parijs te halen.
Duurzaam verwarmen
Als alles volgens plan verloopt, zal de warmteleiding vanaf 2024 restwarmte uit de Rotterdamse haven vervoeren. Daarmee kunnen woningen en bedrijven in Zuid-Holland duurzaam verwarmd worden. Gasunie legt de hoofdtransportleiding aan in opdracht van minister Wiebes.

Foto: Leonie van Twisk