Nieuwe manier afvalinzameling werkt nog niet

Uit onderzoek blijkt dat de nieuwe manier van afval inzamelen nog niet overal even goed werkt. Het aantal kilo’s restafval per huishouden is slechts met 1 procent afgenomen. Avalex is tevreden met de eerste cijfers, maar er is zeker ruimte voor verbetering.

Gescheiden inzamelen is een missie
Avalex en de zes gemeenten Delft, Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar hebben een gezamenlijk doel voor 2020. Ze willen dan 75 procent van het afval scheiden en nog maar 100 kg restafval per persoon per jaar overhouden. Onze redactie sprak met Avalex: ‘De cijfers zijn genomen over alle zes de gemeenten heen. We zijn momenteel pas live in acht wijken en merken dat vooral de communicatie rondom PMD aandacht vraagt. We zien dat inwoners hun best doen, maar soms gewoonweg niet weten wat er nou wel en niet in de PMD bak hoort.’ In sommige wijken gaat het erg goed. De woordvoerder van Avalex vervolgt: ‘Het is een proces dat veel tijd nodig heeft. Glas scheiden ging vroeger ook niet gelijk goed, maar als we niets doen voor het milieu dan gaat het hard achteruit.’

Veel mensen doen het goed
Er is een eerste rapport vanuit Avalex verstuurd naar de gemeenten. Daaruit wordt duidelijk dat bij alle gemeenten waar het nieuwe inzamelen is ingevoerd een afname is. Veel mensen doen het al heel goed, maar als 2 of 3 procent van de mensen PMD (Plastic, Metalen en Drinkkartonnen) bij het GFT (Groente, Fruit en tuin) afval stoppen dan wordt de hele bak afgekeurd. Dit komt de cijfers niet ten goede.

Alles bij restafval
Er zijn verschillende bakken. PMD, GFT, Papier en restafval. Steeds meer van de deelnemende gemeenten lijken de voorkeur te geven aan nascheiding. Een inwoner die het afval niet gescheiden wil aanleveren kan alles in de restafvalbak gooien. Avalex zal het afval dan nascheiden, maar dat heeft nadelen. Als je gaat nascheiden dan kan je papier en GFT niet hergebruiken omdat het nat is. Het enige dat er uitgehaald kan worden is plastic en magnetische metalen. Er blijft altijd een residu over met papier en GFT afval. Dit gaat naar de mijnen in Duitsland.

Duurdere afvalheffing
Indien mensen kiezen voor nascheiding zullen de heffingen op termijn omhoog gaan omdat de overheid een aantal verbrandingsstations in Nederland wil gaan sluiten. Het is veel werk en er blijft een hoop rommel over. Inwoners zullen op termijn dubbel belast gaan worden. Bij het scheiden van afval kunnen we alle grondstoffen hergebruiken. Het is dus duurzamer.

Gedragsverandering is moeilijk
Het is voor mensen soms moeilijk om hun vaste gewoonten te doorbreken. En daarnaast moet je ook al die bakken voor je deur willen hebben. Mensen moeten snappen welk afval ze waar deponeren. Het scheiding van afval bij de bron is daarin het beste en het levert geld op.

Afval bijplaatsen
Een groot probleem is het ‘bijplaatsen.’ Bewoners die naast de ondergrondse containers hun vuilniszakken neerzetten. Deze controleert dagelijks de hotspots en probeert de daders te achterhalen. Dit kan leiden tot een boete of waarschuwing, maar het moet wel aantoonbaar fout zijn.

Reactie gemeente Rijswijk
Rijswijk.tv sprak met Bram Zekveld van de gemeente Rijswijk: ‘Wij hebben een unieke situatie in Rijswijk. Er lopen namelijk vier handhavers rond die specifiek handhaven op het dumpen van afval.’ Indien Avalex constateert dat er illegaal afval gedumpt wordt, gaan de handhavers op pad om te kijken of de herkomst te achterhalen is. ‘De boetes kunnen enorm oplopen als we via bijvoorbeeld wikkels in afvalzakken de daders kunnen achterhalen. Laatst is er nog een flinke boete uitgedeeld aan het Marshallplein.’, aldus Zekveld. Het bijplaatsen is ook onwenselijk omdat dit de capaciteit van de vrachtwagens van Avalex onder druk zet.

Meld overlast bij Avalex of gemeente
Overlast van bijplaatsingen kunnen gemeld worden bij Avalex of via de app van de gemeente. Melden kan via 14070 of digitaal via rijswijk.nl.