Nieuwe wethouders Rijswijk zijn bekend

Vrijdagmiddag is het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders bekend gemaakt door de gemeente Rijswijk. Na een lange onderhandeling is er vandaag witte rook uit de schoorsteen van het gemeentehuis aan het Bogaardplein gekomen.

Deze partijen en wethouders komen in het college

Michel Bezuijen (Burgemeester) – Openbare orde, Veiligheid, Communicatie, Regionale
samenwerking, Juridische Zaken

Larissa Bentvelsen (Beter voor Rijswijk) – Sociaal Domein, Jeugd, Participatie, Dierenwelzijn

Armand van de Laar (D66) – Ruimtelijke en economische ontwikkeling, Duurzaamheid, Stadsbeheer

Björn Lugthart (Wij. Rijswijk) – Mobiliteit, Dienstverlening, Sport, Gezondheid, Organisatie

Johanna Besteman (CDA) – Welzijn, Cultuur en Onderwijs

Jeffrey Keus (Gemeentebelangen Rijswijk) – Financiën, Energietransitie, Handhaving

Speerpunten van college
Het nieuw college wil bouwen aan een gemeente waar iedereen die dat wil mee kan doen. Daarnaast willen ze Rijswijk veilig en leefbaar houden met een doortastend handhavingsbeleid. Rijswijk wordt verder doorgebouwd conform de stadsvisie 2030 en verder moet de service vanuit het stadhuis uitmuntend worden en inwoners en organisaties betrokken worden. Tot slot staat als speerpunt op de agenda om de financiën op orde te houden.

Hulp van Joost Eerdmans
Met hulp van externe formateur Joost Eerdmans is het gelukt om bovengenoemde partijen samen te brengen en elkaar op inhoud te vinden. Larissa Bentvelzen: ‘We willen dat de stad vorm krijgt in en met de samenleving. We nodigen alle inwoners, ondernemers en organisaties uit om met ons mee te doen.’