Nieuw onderzoek naar koopgedrag in Rijswijk

Enkele honderden Rijswijkers  nemen begin september deel aan een onderzoek naar koopgedrag. Met deze informatie worden winkelcentra interessanter gemaakt. Dit onderzoek gebeurt in de hele Randstad. Eind van het jaar zijn de resultaten bekend

De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online winkelen een sterke groei doorgemaakte, is op straat vaker winkelsluiting en leegstand zichtbaar. Gemeenten en provincies zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar het koopgedrag van groot belang.

Begin september start in de Randstad een grootschalig regionaal onderzoek. Dat onderzoek brengt, net als in 2011, in beeld waar inwoners van de Randstad boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende aankooplocaties. Deze informatie brengt het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden in beeld en helpt daarmee gemeenten en provincies bij het versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen.