Nieuw innovatiecentrum is impuls voor Plaspoelpolder

Het Kessler Park staat door het vertrek van Shell uit Rijswijk te koop. Behoorlijke opsteker is de komst van een nieuw innovatiecentrum dat zich vestigt op een deel van het Kessler Park. Met dit Open Innovatie Centrum Well Technology en Warmte doen bedrijven en organisaties samen onderzoek naar de mogelijkheden van aardwarmte bij de energie overgang bij het afbouwen van het gebruik van gas.

Vliegwiel voor Plaspoelpolder
Het innovatiecentrum wordt gezien als vliegwiel voor de ontwikkeling van het  gehele Kessler Park. Het initiatief biedt een impuls voor bedrijvigheid op een belangrijke plaats in de Plaspoelpolder en draagt voor de toekomstige ontwikkeling bij aan een duidelijk en duurzaam profiel. Uiteraard wordt hiermee ook volledige leegstand van de locatie voorkomen. Het initiatief wordt gedragen door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Energie Beheer Nederland B.V. (EBN), provincie Zuid Holland, gemeente Rijswijk en TNO.