Menno Ezinga: ‘Luisteren naar de zorgen van mensen’

Al meer dan 10 jaar woont Menno Ezinga (38) met veel plezier in Rijswijk. Na zijn studie psychologie heeft hij in diverse organisaties als onderzoeker gewerkt en zich verdiept in jeugd en criminaliteit. Daarnaast is hij op diverse plekken als docent actief binnen beroepsopleidingen en op een aantal universiteiten.

Heldere uitleg nodig over wat de gemeente doet
Sinds een aantal jaar is hij actief bij de VVD in Rijswijk. Zijn ambitie is om als raadslid een gedegen bijdrage te leveren aan een goed gemeentebestuur. Recentelijk heeft hij de VVD-leergang gemeenteraad gevolgd. Daarnaast volgt hij themabijeenkomsten over het gemeentebestuur die door de VVD worden georganiseerd. Hij wil zich met name richten op het sociaal domein en veiligheid.

De versplintering in de lokale politiek zorgt volgens Menno voor een gebrek aan overzicht voor de burger. “Dit is onwenselijk en levert een weinig transparant beeld van de verschillen tussen partijen. Ik vind dat je als partij moet laten zien wat je doet voor mensen. Dat je uitlegt waar je mee bezig bent en luistert naar de zorgen van mensen.” Daarbij is een heldere uitleg van wat de gemeente doet voor mensen heel belangrijk. Dit zorgt voor meer begrip en maakt het makkelijker om te begrijpen waarom de gemeente doet wat ze doet.