Groot verlies sociale woningen dreigt

Woningbouwcorporatie Vestia moet € 1,3 miljard euro bij elkaar krijgen door woningen te verkopen en door huurverhogingen door te voeren. Andere corporaties willen sociale woningen overnemen om te voorkomen dat die verdwijnen. Dat is duur. Wethouders in de regio’s Haaglanden en Rotterdam en de gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland die over wonen gaan, willen een snelle oplossing voor deze problemen.

Ze schrijven dat aan minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. Hun wens is dat een deel van de verhuurdersheffing die woningcorporaties aan het Rijk betalen wordt ingezet om de problemen op te lossen. Vestia kwam in 2012 in financiële problemen door grote tegenvallers Nu moet ze saneren en 1,3 miljard euro moet Vestia bij elkaar krijgen.