Gemengde reacties na plan om Spreidingswet in te trekken

De vier formerende partijen, de PVV, NSC, VVD en BBB willen het strengste asielbeleid ooit invoeren in Nederland. Ze willen een ‘asielcrisis’ uitroepen en een tijdelijke Asielcrisiswet maken. Dit zal betekenen dat de Spreidingswet wellicht wordt ingetrokken. De Rijswijkse politiek heeft al zeer uiteenlopende reacties op dit nieuws.

De vlag hangt uit
“Ik heb vanochtend de Nederlandse vlag uitgehangen”, dat zegt Marc Weterings. De fractievoorzitter van Rijswijks Belang is erg blij met het nieuws van afgelopen nacht. “Eindelijk wordt er eens een keer geluisterd naar de democratie en de stemmers. We krijgen nu het aller strengste asielbeleid ooit. Een goede zaak voor Nederland.”

“Die wet moet van tafel”
Ed Braam, raadslid van Beter voor Rijswijk, sluit zich hierbij aan: “Dit is inderdaad een goede zaak voor Nederland. Onze partij heeft tijdens de laatste raadsvergadering al aangegeven dat het bijzonder onhandig is om de asielzoekers zo veel te spreiden. Ook nemen statushouders veel plekken in op de woningmarkt die ze voor de neus wegkapen van de Nederlandse burgers.”

“Wij gaan ervan uit dat de wethouder ook ziet wat er wat gebeurt. Die wet moet gewoon van tafel. Ik ga er van uit dat de wethouder verstandig genoeg is om niet alsnog met een voorstel te komen om dwangmatig de opvang van asielzoekers te regelen”, vult Braam aan.

“Ik zie juist veel gemeenten die een bijdrage willen leveren”
Verantwoordelijk Wethouder Gijs van Malsen (PvdA) vertelt dat de spreidingswet voorlopig gewoon nog geldig is. “Deze wet is niet zomaar van tafel geveegd. Daar heb je een besluit van de Tweede en Eerste Kamer voor nodig. Daarnaast ben ik van mening dat dit soort wispelturigheid de oplossing van deze zelf gecreëerde opvangcrisis niet ten goede komt. Om me heen zie ik juist heel veel gemeenten die een positieve bijdrage willen leveren na de invoering van de wet.”

Ook gevolgen voor Rijswijkse woningzoekenden
Van Malsen vult aan: “Ook heeft de gemeenteraad van Rijswijk op 23 april 2024 besloten dat Rijswijk in het kader van de Spreidingswet 350 asielzoekers voor vijf jaar zal opvangen. Dit raadsbesluit werken we momenteel uit.” Mocht de spreidingswet er niet komen, heeft dat ook gevolgen voor de Rijswijkse woningzoekenden. Van Malsen legt uit: “Onderdeel van dit besluit is ook dat er op de toekomstige opvang locatie flexwoningen worden gerealiseerd voor Rijswijkse woningzoekenden. Als de Spreidingswet leidt tot vertraging of zelfs het stopzetten van asielopvang, dan zal dat gevolgen hebben voor de huisvesting van deze woningzoekenden.”

“Een slechte zaak”
De fractie van de PvdA Rijswijk is niet te spreken over het mogelijk intrekken van de spreidingswet. Fractievoorzitter Wil van Nunen noemt het desgevraagd ‘een slechte zaak’: “Ik vind het erg jammer dat de Spreidingswet er misschien toch niet komt. Echter moet ik nog zien hoe de vier formerende partijen de wet gaan uitvoeren, en ben ik benieuwd naar hoe de Eerste Kamer en Tweede Kamer hier over denken.”

Maaike Harmsen, fractievoorzitter van de ChristenUnie Rijswijk denkt er min of meer hetzelfde over. Zij zal het jammer vinden mocht de wet worden ingetrokken. “Wij hebben genoeg ruimte hier voor deze mensen.”

Niet op de zaken vooruit lopen
De Rijswijkse VVD vindt het nog te vroeg om op de zaken vooruit te lopen, zo stelt fractievoorzitter Jordy Loof: “Op dit moment is de spreidingswet er nog en hebben we ons daar aan te houden. We wachten rustig af wat er landelijk wordt besloten. Daarna zien we wel weer verder.”

Plannen moeten ‘on hold’
Weterings en Braam laten weten dat hun partijen bij de komende raadsvergadering het College van Burgemeester en Wethouders oproepen om de plannen voor de spreidingswet ‘on hold’ te zetten.

“Zolang de wet er is houden wij ons er aan”
Volgens wethouder van Malsen is daar voorlopig nog geen sprake van: “Zolang de Spreidingswet nog niet is ingetrokken zullen wij ons aan deze wet houden. Daarnaast heeft de gemeenteraad besloten om asielopvang in Rijswijk te realiseren en voeren we dat besluit ook uit. In september zal een uitgewerkt voorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd en wordt duidelijk welke bijdrage Rijswijk de komende jaren gaat leveren aan asielopvang.”