Gemeenteraad kiest voor meer opvangplekken dan nodig bij spreidingswet

In de raadsvergadering van dinsdag 23 april heeft Maarten van ’t Eind, de fractievoorzitter van GroenLinks Rijswijk, een amendement (wetsvoorstel) ingediend met betrekking tot de Spreidingswet. In plaats van 306 plekken, wil Rijswijk nu 350 plekken beschikbaar stellen voor asielzoekers en wil dat doen tot ten minste 2029. Na de zomer komt er definitief uitsluitsel.

Het amendement
Het amendement stelt voor om te kiezen voor scenario twee uit de startnotitie ‘Invulling spreidingswet in Rijswijk: fase 1’. Dit scenario omvat niet alleen de duurzame opvang van 350 asielzoekers, maar ook de mogelijkheid van Flexwoningen op het Hof van Elsenburg. Daarnaast pleit het voor een opvang van vijf jaar en specifieke afspraken met betrekking tot de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

Nipte meerderheid
Het amendement werd ingediend door GroenLinks Rijswijk. De partij vond steun bij de PvdA Rijswijk, ChristenUnie Rijswijk., Partij voor Gelijkheid en Rechtvaardigheid, VVD Rijswijk en D66 Rijswijk. Deze partijen hebben bij elkaar opgeteld 16 zetels en dus was dit amendement bij voorbaat al aangenomen. De gemeenteraad van Rijswijk telt in totaal 31 zetels. Na het debat haakten er geen andere partijen aan.

Door dit aangenomen amendement moet de gemeente Rijswijk nu een bod doen bij de minister. In september wordt dan definitief in de raadsvergadering gestemd over de invulling van de spreidingswet.

“Enorm slechte wet”
Ed Braam, raadslid van Politieke partij Beter voor Rijswijk, is niet te spreken over de invulling van de spreidingswet in Rijswijk: “Wat ons betreft is het echt een no-go. Onze partij is niet te spreken over het amendement, vooral omdat er nu wordt gekozen voor een opvang termijn die langer is dan strikt noodzakelijk. Bovendien vinden wij het een enorm slechte wet hoe die door de Eerste en Tweede Kamer is gekomen. En het is ook jammer dat er nu op regionaal verband niet tot een goede oplossing gekomen kan worden.”

Marc Weterings, fractievoorzitter van Rijswijks Belang, is het hier duidelijk mee eens. Hij gaf tijdens de raadsvergadering aan liever niet te veel worden vuil te willen maken aan dit onderwerp.

Oplossing voor asielzoekers en lokale spoedzoekers
De fractievoorzitter van GroenLinks Rijswijk, Maarten van ’t Eind, onderstreept het belang van deze voorstellen: “Ons amendement weerspiegelt onze toewijding aan een inclusief en vooruitstrevend Rijswijk waarin we hulp bieden aan mensen die dit nodig hebben én onze wettelijke verantwoordelijkheid nemen volgens de Spreidingswet. Door te kiezen voor scenario twee met deze voorwaarden, tonen we onze bereidheid om verder te kijken dan enkel de opvang van asielzoekers. We willen een oplossing bieden die niet alleen de behoeften van asielzoekers, maar ook van lokale spoedzoekers en statushouders in overweging neemt.”

Wettelijke taak
Mohamed El Majjaoui van de Partij voor gelijkheid en Rechtvaardigheid benadrukte ook dat de gemeente nou eenmaal de taak heeft om vluchtelingen op te vangen: “We staan voor de taak om mensen die vluchten voor oorlogen en geweld op te vangen. Het is aan de gemeenschap om deze conflicten te stoppen. Bij een gunstig scenario, dus met vrede in de wereld, zou dit onderwerp helemaal niet aan de orde zijn. Helaas is dat voor nu een illusie.”

D66 Rijswijk geeft aan het voorstel te steunen. Constantijn Dolmans, raadslid van D66 Rijswijk, vertelt tijdens de vergadering dat na de oorlog in Syrië, het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) in 2016 de opvang heeft teruggedraaid waardoor er minde locaties beschikbaar zijn. Nu met de spreidingswet heeft de gemeente Rijswijk de taak om asielzoekers op te vangen. D66 Rijswijk steunt daarom ook het amendement wat is ingediend. Udo Oelen van de VVD is het hier mee eens.

Plan zonder fundering
De lokale partij Wij. Rijswijk leek niet echt een duidelijk standpunt te hebben in deze kwestie. Dat kreeg de fractievoorzitter Danny van Dam dan ook duidelijk te horen van Van ’t Eind en Dolmans. Volgens Van Dam heeft het voorstel geen duidelijke kaders en plannen: “Wij kunnen niet bouwen op een plan waar geen stenen voor zijn.” Helma van Schie stelde namens het CDA dat zij het hier min of meer mee eens is.

Goed voor de economie?
Volgens Weterings komt meer dan de helft van de statushouders in de uitkering terecht omdat zij niet aan het werk kunnen. Volgens Wil van Nunen, fractievoorzitter van de PvdA Rijswijk, wordt daar aan gewerkt: “Wij zijn hier in Rijswijk, en ook landelijk, heel hard bezig om asielzoekers aan het werk te krijgen. Dat zou de Nederlandse economie erg goed doen.” Met name Rijswijks Belang en Wij. Rijswijk hadden namelijk vragen over de kosten die Rijswijk moet maken aan de spreidingswet.

“Wij staan open voor het vervullen van de wettelijke plicht om asielzoekers op te vangen, maar alleen als dit op een verantwoorde manier gebeurt die de belangen van alle betrokkenen respecteert”, voegt Van Dam toe.

“Duurzame opvang betekent snellere integratie”
Ook de ChristenUnie Rijswijk steunde het Amendement. De fractievoorzitter Maaike Harmsen had daar het volgende over te zeggen: “Duurzame opvang betekent minder verhuisbewegingen voor vluchtelingen en hun kinderen, snellere integratie en meer maatschappelijke betrokkenheid bij deze vorm van opvang. De ChristenUnie betreurt het dat al deze maatschappelijke betrokkenheid en het vrijwilligersnetwerk weer opnieuw opgebouwd moet worden, omdat het eerdere AZC gesloten is door het eerdere raadsbesluit.”