Duurzaamheidslening in Rijswijk

Iedereen lijkt op zoek naar manieren om de maatschappij te verduurzamen. Gemeenten hebben allemaal doelstellingen over het terugdringen van CO2-uitstoot en het verduurzamen van hun stukje Nederland. Een belangrijke stap voor het behalen van deze doelstellingen is het verduurzamen van woningen. Het verduurzamen van huizen heeft naast een positief effect op het milieu ook voordelen voor huiseigenaren. Zo wordt de energierekening lager en zal woongenot toenemen. Daarnaast kan de woningwaarde stijgen dankzij investeringen in duurzaamheidsoplossingen. Ook de gemeente Rijswijk heeft doelstellingen op gebied van duurzaamheid. Om deze te behalen ondersteunen, stimuleren zij huiseigenaren de woning te verduurzamen. En wel met de duurzaamheidslening.

Duurzaamheidsoplossingen
Voor het verduurzamen van huizen zijn er verschillende duurzaamheidsoplossingen op de markt. De meest voorkomende duurzaamheidsoplossingen zijn zonnepanelen en isolatie van dak, vloer, raam of gevel. Minder bekende duurzaamheidsoplossingen zijn: energie-efficiënte warmtepompen, een zonneboiler, energie-efficiënte verwarmingsinstallaties en warmte-terug-win-installaties. Oplossingen voor het gasloos wonen. Tot slot is er ook nog het groene dak, ook wel vegetatiedak genoemd. Vaak maken huizenbezitters bij het verduurzamen van hun woning gebruik van een combinatie van een aantal van deze duurzaamheidsoplossingen.

Duurzaamheidslening
Voor het verduurzamen van een huis is een flink geldbedrag nodig. Huiseigenaren die dit geld zelf niet achter de hand hebben, kunnen bij de gemeente Rijswijk een duurzaamheidslening aanvragen. Met deze lening kunnen zij geld lenen om de verduurzaming van hun woning te financieren. Om in aanmerking te komen voor deze lening moeten huizenbezitters aan een aantal voorwaarden voldoen.

Eisen
Zo is de duurzaamheidslening aan te vragen voor bestaande woonruimtes in de gemeente Rijswijk van minimaal 1 jaar oud, die geschikt zijn voor permanente bewoning. Daarnaast wordt de lening ook verstrekt voor nieuwbouw waarbij duurzaamheidsmaatregelen worden genomen boven de wettelijke eisen. Daarnaast moet de aanvrager tussen de 18 en 75 jaar oud zijn en verblijfsgerechtigd zijn in Nederland.

Leenbedragen
De duurzaamheidslening wordt verstrekt voor bedragen tussen de € 2.500 en € 15.000. Voor bedragen tot € 7.500 geldt een terugbetalingstijd van 10 jaar. Leningen van € 7.500 tot € 15.000 dienen te worden terugbetaald binnen 15 jaar. De leningen hebben een gunstige rente en worden alleen verstrekt na een positieve krediettoets. Daarnaast is de lening ook versneld boetevrij af te lossen met een minimumbedrag van € 250. Het gunstige aan deze lening, is de lage rente die er wordt gerekend ten opzichte ‘normaal’ geld lenen.

Einde van het potje in zicht
De gemeente Rijswijk heeft sinds het invoeren van de Duurzaamheidslening zo’n 50 leningen verstrekt en het einde van het potje is in zicht. Eigenaren die hun woning willen verduurzamen kunnen inmiddels gelukkig ook terecht bij https://www.energiebespaarlening.nl/particulieren/

waar onder gelijkluidende voorwaarden een lening kan worden aangevraagd voor verduurzaming van de woning.

Aanvragen bij gemeente Rijswijk
De duurzaamheidslening is aan te vragen bij gemeente Rijswijk. Hiervoor moet een aanvraagformulier worden ingevuld, welke te verkrijgen is via de gemeente. Aan de hand van de ingevulde gegevens gaat de gemeente na of de aanvrager voldoet aan de eisen gesteld aan de lening.
Naast het verstrekken van de duurzaamheidslening probeert gemeente Rijswijk huizenbezitters nog meer te helpen met het verduurzamen van hun woning. Met vragen over verduurzaming kunnen inwoners contact opnemen via duurzaamrijswijk@rijswijk.nl. Daarnaast wordt via het Loket Stadskracht ondersteuning en advies geboden aan inwoners die iets willen ondernemen op het gebied van duurzaamheid. De gemeente wil graag dat iedere inwoner van Rijswijk zich gehoord en geholpen voelt op gebied van duurzaamheidskwesties. Alleen met goede plannen en door samen te werken kunnen de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente de komende jaren behaald worden.

Bron: Pricewise