Drie probleemstraten hebben achterstallig onderhoud

De gemeente Rijswijk is volgens de Wegenwet verplicht wegen te onderhouden en er voor te zorgen dat de ze in goede staat verkeren. Hoe ze dat doet staat in het Beheerplan Wegen 2017-2021. Uit inspecties blijkt dat er achterstallig onderhoud is. Het college heeft besloten deze achterstand weg te gaan werken. Voor drie ‘probleemstraten’ gaat de gemeente een totaal plan opstellen om alle problemen in één keer aan te pakken. Het gaat hierbij om het vervangen van kabels en leidingen, het aanpakken van probleembomen en het tegemoetkomen aan inrichtingswensen van de bewoners. Welke drie straten als eerste aan de beurt komen is nog niet bekend.