Pas in december besluit over Plaspoelpolder

De toekomstvisie voor het bedrijventerrein Plaspoelpolder moet nog verder worden besproken voor deze definitief kan worden vastgesteld. In het forum van de gemeenteraad werd dinsdagavond voor de tweede keer uitgebreid van gedachten gewisseld hoe het bedrijventerrein nieuw elan kan krijgen, maar er is in december nog een derde ronde nodig. Pas aan het eind van het jaar neemt de raad er een definitief standpunt over in.

De meningen in de Rijswijkse raad lopen uiteen over hoe het precies met de Plaspoelpolder verder moet. Met name over de vraag of het wenselijk is om de Plaspoelpolder ook een woonfunctie te geven wordt verschillend gedacht. Dat er op het bedrijventerren in de toekomst veel nodig is om de leegstand tegen te gaan en het gebied te revitaliseren is duidelijk, maar je moet er voor oppassen dat productiebedrijven niet in hun functioneren worden belemmerd door bewoners vlak voor hun deur, zo betoogden diverse raadsleden.

De belangenorgansiatie van bedrijven in Rijswijk, de BBR, waarschuwde de raad nog in een brief dat die zogenaamde functiemenging zeer ongewenst is. De BBR kondigde aan zich daar fel tegen te blijven verzetten. Wethouder Van der Meij liet zich aan het eind van de forumbijeenkomst wel kritisch uit over de belangenorganisatie, die er volgens hem geen behoefte aan had gehad om bij de discussie aanwezig te zijn. “Daar ben ik wel een beetje klaar mee”, aldus de wethouder.