Cursus Vrijwillige Coach

Het Vrijwilligerscentrum geeft in oktober en november een training voor mensen die vrijwillige coach willen worden. Het gaat om een training van vier dagdelen waarin je leert over contact maken, vragen stellen, doelen stellen en feedback geven. Als je eenmaal aan de slag bent als vrijwillige coach, heb je regelmatig intervisie of themabijeenkomsten.

Het Vrijwilligerscentrum ondersteunt mensen die vrijwilligerswerk willen verrichten maar die nog een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Informatie over de training is te krijgen bij het Vrijwilligerscentrum.