Charlie Braam is wijkagent in Oud Rijswijk

In Oud Rijswijk, Leeuwendaal, Cromvliet, Hoornwijck en Broekpolder is Charlie Braam de wijkagent. “Als wijkagent fungeer ik als de oren en de ogen van de wijk en probeer ik de burger zo goed mogelijk te helpen. Dit doe ik door het signaleren van problemen en hierbij min ketenpartners te betrekken”, vertelt ze.

Charlie’s maandelijkse spreekuur
Ook houdt zij elke eerste dinsdag van de maand een spreekuur in het Oude Raadhuis van 19.00 tot 20.00 uur. Charlie: “Dat doe ik samen met Welzijn Rijswijk en de handhaving van de gemeente. De burger kan daar zijn of haar problemen met ons bespreken”.