Burgerinitiatief Endezant redt levens

Veel burgerinitiatieven vragen geld aan de gemeente voor hun plannen. De bewoners van het wijkje Endezant niet. Een jaar op 10 geleden besloten de bewoners, het initiatief van Klaas van de Zwan te ondersteunen en gingen over tot aankoop van een AED, die door de deelnemende bewoners kunnen worden gebruikt  bij noodsituaties.

Ook dragen zij bij aan het jaarlijkse onderhoud van de AED.  Klaas voegt hierbij toe: “onder de bewoners van Endezant zijn veel ouderen, waarbij de kans op een hartinfarct helaas toeneemt en hulp dichtbij moet zijn, immers het wachten op de ambulance is geen optie omdat veel tijd verloren gaat en hulp te laat kan zijn “.

Kennis gaat snel verloren
Diverse bewoners van Endezant gaan jaarlijks naar de cursus om het gebruik van de AED op te frissen. Volgens van de Zwan gaan er tussentijds helaas veel vaardigheden verloren en is een herhalingscursus absoluut noodzakelijk. Omdat er veel vergeten wordt overweegt hij tussentijdse oefenmiddagen te organiseren, eventueel bij een van de bewoners thuis.

Bij het begin kregen alle deelnemers een lijst met telefoonnummers van de deelnemende bewoners die gebeld kunnen worden indien zich een noodsituatie voor doet. Binnenkort zal dit lijstje worden veranderd en vervangen worden door een speciale whatsapp groep. Iedereen krijgt dan gelijk een melding zodra er zich een noodsituatie voordoet.