Bewoners RijswijkBuiten vragen herziening hoogbouwplannen

“We hebben gevraagd om slechts één appartementencomplex, parallel aan de Prinses Beatrixlaan, van maximaal vier verdiepingen hoog. Wij zijn er van overtuigd dat er dan geen problemen ontstaan met betrekking tot het woongenot, de parkeerdruk, de duurzaamheid en onze andere argumenten”, vertellen de toekomstige bewoners van RijswijkBuiten.

Toen zij hun huizen kochten waren zij niet op de hoogte van de twee hoogbouwflats van acht en negen etages hoog, waardoor er ’s middags al geen zon meer komt op hun zonnepanelen. De bewoners nodigden hierover raadsleden uit op locatie en spraken de raadsleden toe tijdens het raadsforum. Afgelopen week was er een informatiebijeenkomst over de hoogbouwplannen die druk werd bezocht door raadsleden, bewoners en toekomstige bewoners van verschillende fasen van RijswijkBuiten. “We hebben gevraagd de plannen te herzien en hopen dat de wethouder ons op basis van de aangedragen argumenten tegemoet zal komen”.

Gedurende de avond liepen de emoties soms hoog op en zijn er veel bezwaren met de gemeente en de ontwikkelaars gedeeld. Er zijn door de ontwikkelaar verschillende vragen beantwoord, maar voor de inhoudelijke behandeling van onze bezwaren werd verwezen naar een afspraak met de wethouder.

Woensdag zijn ze dan ook met een vertegenwoordiging van de bewonerscommissie bij de wethouder geweest om hun inhoudelijke bezwaren te delen en om te praten over een oplossing. Enkele genoemde argumenten zijn de communicatie tijdens het verkoopproces, de toenemende parkeerdruk en het niet halen van duurzaamheidsscores.

 

“We zijn blij dat de wethouder heeft toegezegd er alles aan te zullen doen om onze vragen te beantwoorden en tot een oplossing te komen. Ook zal er een vervolgafspraak plaatsvinden voor de definitieve beslissing valt.  Er is een afspraak gemaakt met de bewonerscommissie en de wethouder voor een vervolgoverleg op 26 september.”