Annemie Koegler, een echt ‘mensen-men’

“Een trotse moeder van een zoon van 11,” zegt Annemie Koegler. Ze is getrouwd, 39 jaar en woont sinds 16 jaar met veel plezier in Rijswijk,  vlakbij winkelcentrum De Bogaard. Voor het CDA- Rijswijk staat ze op de verkiezingslijst

Annemie is maatschappelijk betrokken
Ze werkt bij de Belastingdienst en heeft haar Bachelor Bedrijfseconomie en Fiscale Economie. Haar passie is opleiden/coachen van mensen. “Ik ben een echt mensen-mens en vind het belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn. Daarom ben ik in 2015 aan de slag gegaan als vrijwillig jongerencoach bij Welzijn Rijswijk”. En heeft ze haar Bachelor Psychologie behaald en volgt nu deskundigheidstrainingen bij hwr Centrum voor Jeugd en Gezin en Welzijn Rijswijk.

Omzien naar elkaar en voor elkaar zorgen
Dit jaar is ze politiek actief geworden. “Zo kan ik in mijn eigen stad aan de slag gaan met thema’s die mij raken. Ik vind het belangrijk om in een maatschappij te leven waarin we omzien naar elkaar en voor elkaar zorgen. Waar we de menselijke maat toepassen en waarin iedereen mee kan, maar ook moet doen”. In de gemeenteraad pak ik met veel enthousiasme de thema’s rondom de samenleving op zoals integrale zorg op maat voor jong en oud, participeren in de samenleving en aanpak van eenzaamheid en armoede. Daarnaast richt ik me op gezonde gemeentefinanciën, goed onderwijs een prettige veilige leefomgeving en open bestuur.

Mail mij als U een verhaal te vertellen heeft
“Ik werk graag met anderen samen om Rijswijk voor iedereen een aantrekkelijke gemeente kunnen maken. Een gemeente waar de menselijke maat de boventoon voert. Dus heeft u een verhaal te vertellen, mail dan annemie.koegler@gmail.com”.