Ambulances vervoeren 25% meer ouderen

Burgers moeten vandaag de dag steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen. Dat hierdoor de ambulances in Rijswijk meer zouden moeten gaan rijden werd wel al gedacht, maar is nu met cijfers van de GGD bevestigd. Zij analyseerden de gegevens van de afgelopen jaren.

Acuut naar spoedeisende hup
De ambulances zijn in toenemende mate druk met het transport van ouderen. Het aantal 60-plussers dat acuut naar de spoedeisende hulp wordt gebracht, nam met 25 % toe in de periode van 2012 tot 2016.