Jeugdformaat zoekt pleegouders

Sommige kinderen kunnen niet binnen hun eigen gezin op groeien in een veilige en liefdevolle omgeving. Daarom zoekt Jeugdformaat naar pleegouders om kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Voor geïnteresseerden die als pleegouder kinderen willen opvangen wordt een informatieavond gehouden op woensdag 10 juni van 20:00 – 22:15 uur op de Fleminglaan 16 in Rijswijk. Voor meer informatie, bel gratis 0800 – 022 34 32 of kijk op www.jeugdformaat.nl/pleegouders.
In de regio Haaglanden wonen meer dan 1.100 pleegkinderen in ruim 1.100 (weekend)pleeggezinnen.

Pleegouders vangen kinderen op die door omstandigheden (tijdelijk) niet bij hun ouders kunnen wonen.

Dit kan voor één weekend per maand, voor een paar maanden of tot zij volwassen zijn. In principe kan iedereen pleegouder worden.

Het is niet belangrijk of je een gezin hebt of alleenstaand bent. Ook geaardheid of geloof zijn niet van belang.

Wat telt voor een kind zijn warmte, veiligheid en structuur. Pleegouders ontvangen hiervoor een pleegzorgvergoeding en krijgen professionele ondersteuning van Jeugdformaat.

Tijdens de informatieavond komen onder andere aan de orde waarom kinderen niet bij hun ouders kunnen wonen, de verschillende vormen van pleegzorg en hoe je pleegouder kunt worden.

Voor meer informatie over pleegzorg of het aanmelden voor deze avond, bel gratis 0800 – 022 34 32 of kijk op www.jeugdformaat.nl/pleegouders.