750 jaar kerk in Rijswijk wordt groots gevierd

In 2017 viert Rijswijk dat de Kerk in Rijswijk 750 jaar bestaat. Dat wordt het hele jaar gevierd met gezamenlijke kerkdiensten en de zes grote Rijswijkse koren en ook met samen eten in de pastorietuin van de Bonifatiuskerk en busreizen naar Fulda (waar Bonifatius ligt begraven) en Wittenberg (de stad van Luther) en ook een lezing door prof. dr. Wido van Peursen, Hoogleraar Oude Testament.

Uit de oude archieven blijkt dat in 1267 voor het eerst schriftelijk sprake is van de ‘Parochie te Rijswijk’. Dit wordt beschouwd als het formele begin van de christelijke kerk in Rijswijk.

Om dit breed en op gepaste, feestelijke wijze te kunnen vieren zijn de volgende vier kerken in Rijswijk een samenwerking aangegaan: de Rooms-Katholieke Parochie H. Bonifatius, de Protestantse Gemeente Rijswijk, de Volle Evangelie Gemeente (de Hofrustkapel) en de Nederlands Gereformeerde Kerk (de Leeuwendaalkerk). Leden van de vier kerken vormen het projectteam. Vier voorgangers van de kerken vormen het Comité van kerkelijke aanbeveling. Doel van deze herdenking is de onderlinge kerkbanden te verstevigen door dit samen te doen en met elkaar naar buiten te treden.

Het projectteam heeft de afgelopen maanden onderstaand programma opgesteld. Aan elk onderdeel zal in de kerkbladen en de lokale media uitgebreid aandacht worden besteed. Tegen het eind van het jaar zal deze informatie ook op de website 750 jaar kerk in Rijswijk te vinden zijn. Het projectteam maakt wel het voorbehoud dat sommige programmaonderdelen nog aangepast kunnen worden.

Zondag 29 januari 10.30 uur Gezamenlijke kerkelijke viering in de Bonifatiuskerk voor alle parochianen en kerkelijke gemeenteleden van de kerken in Rijswijk, waarbij er in beginsel geen viering in de andere kerken plaatsvindt.

Zondag 12 februari 10.00 uur Een gezamenlijke viering in de Nieuwe Kerk, waarbij de andere kerken niet gesloten zullen zijn.

Zondag 19 maart 15.00 uur Een gezamenlijke kooruitvoering in de Bonifatiuskerk, waaraan zes grote Rijswijkse koren / samengevoegde koren deelnemen.

Zondag 2 april 10.00 uur Een gezamenlijke viering in de Leeuwendaalkerk, waarbij de andere kerken niet gesloten zullen zijn.

Zondag 30 april 16.00 uur Lezing in de Hofrustkapel over 750 jaar bijbelvertalingen door prof. dr. Wido van Peursen (Hoogleraar Oude Testament aan de Faculteit van de Godgeleerdheid, Vrije Universiteit van Amsterdam).

Zondag 14 mei 20.00 uur Leeuwendaallezing in de Oude Kerk over de geschiedenis van de kerkmuziek door cantor-organist van de Oude Kerk Henny Heikens.

Zondag 11 juni 09.30 uur Een gezamenlijke viering in de Benedictus en Bernadettekerk, waarbij de andere kerken niet gesloten zullen zijn.

Dinsdag 15 t/m zaterdag 19 augustus Een busreis naar Fulda (waar Bonifatius ligt begraven) en Wittenberg (de stad van Luther) voor parochianen en kerkelijke gemeenteleden.

Zaterdag 23 september van 16.00 tot 19.00 uur Een gezamenlijke maaltijd voor kerkelijke vrijwilligers in de pastorietuin van de Bonifatiuskerk.

Zaterdag 28 oktober 15.00 uur

Korte orgelconcerten in achtereenvolgens de Hofrustkapel, Oude Kerk en de Bonifatiuskerk. In de laatste kerk staat een concert voor drie orgels op het programma.

November Een jeugdactiviteit in samenwerking met de Stichting Present.

Zondag 26 november 16.00 uur Debat over de maatschappelijke inbreng van kerken in Rijswijk in de Hofrustkapel onder leiding van Davo van Peursen (Hofrustkapel) en m.m.v. onder andere Marloes Borsboom (wethouder gemeente Rijswijk), diaken Pier Tolsma (Bonifatius- en Sint Maarten en Trinitasparochie Voorburg) en Leendert Verzijden (voorzitter van het college van diakenen van de Protestantse Gemeente Rijswijk). Voor dit debat worden ook enkele maatschappelijke organisaties uitgenodigd.

Zondag 3 december 10.00 uur (Eerste Advent) Gezamenlijke kerkelijke slotviering in de Oude Kerk voor alle parochianen en kerkelijke gemeenteleden van de kerken in Rijswijk, waarbij er in beginsel geen viering in de andere kerken plaatsvindt.