Haaglandia moet van rechter voetbalveld ontruimen

De rechter heeft vandaag besloten dat voetbalvereniging Haaglandia de voetbalvelden aan de Schaapweg op sportpark Prinses Irene binne drie dagen moet ontruimen. Er is een dwangsom aan de veroordeling verbonden van 500 euro per dag tot een maximum van 10.000 euro. De rechter stelt dat de Gemeente Rijswijk een spoedeisend belang heeft bij de ontruiming om een verder oplopende schuld te voorkomen en om de voetbalvelden op andere wijze te gebruiken. De Gemeente Rijswijk had de huurovereenkomst met Haaglandia, met ingang van 1 juli 2016 opgezegd vanwege een betalingsachterstand van Haaglandia aan de Gemeente. Haaglandia heeft de voetbalvelden tot nu toe niet ontruimd en daarom heeft de Gemeente de rechter gevraagd Haaglandia te veroordelen om de voetbalvelden te ontruimen.
Huurovereenkomst rechtsgeldig opgezegd
Haaglandia heeft in deze procedure naar voren gebracht dat de Gemeente de overeenkomst niet rechtsgeldig heeft opgezegd omdat zij geen aangetekende brief van de Gemeente heeft ontvangen waarin de veldhuur is opgezegd. De rechter oordeelt dat Haaglandia er zelf voor heeft gekozen om de door de Gemeente gestuurde aangetekende brief niet op het postkantoor af te halen.
De rechter is van oordeel dat voldoende duidelijk is geworden dat Haaglandia de afgelopen jaren een aanzienlijke huurschuld heeft opgebouwd. Deze schuld is in de afgelopen jaren niet afgelost zoals afgesproken. Evenmin heeft de vereniging concreet kunnen maken hoe zij het komende jaar wel aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. De Gemeente heeft een zwaarwegend belang bij opzegging van de huur.
Het maatschappelijk belang bij het voortbestaan van de voetbalvereniging en de verantwoordelijkheid van de Gemeente Rijswijk dat er gesport kan worden wegen niet zo zwaar dat de huurovereenkomst niet beëindigd zou mogen worden.

Geen toezegging
Haaglandia heeft naar voren gebracht dat zij uit gedragingen van de Gemeente mocht opmaken dat er voor komend voetbalseizoen 2016-2017alsnog een huurovereenkomst gesloten zou worden, zodat zij ook daarom de voetbalvelden niet zou hoeven te ontruimen. De rechter gaat daarin niet mee. Er zijn weliswaar diverse gesprekken gevoerd door de Gemeente en Haaglandia, maar de Gemeente heeft niet toegezegd dat er daadwerkelijk een nieuwe huurovereenkomst gesloten kon worden.