Nieuwe boom voor gekapte boom

De gemeente rooit zieke en dode bomen. Deze bomen staan verspreid door de hele gemeente. Het werk neemt ongeveer zes weken in beslag.
Afhankelijk van kabels en leidingen in de ondergrond probeert de gemeente om voor elke gerooide boom een nieuwe boom terug te planten. Op verschillende plaatsen waar jarenlang bomen hebben gestaan is dat nu niet meer mogelijk omdat er meer kabels en leidingen in de grond liggen. Wanneer de locatie geschikt is wordt aan het eind van het jaar een boom geplant.

Tijdens het werk ontstaat mogelijk overlast doordat delen van de straat worden afgesloten en door het gebruik van een motorzaag. Voor vragen of informatie over deze werkzaamheden kan men het KCC contact opnemen via telefoonnummer 14 070