RijswijkBuiten krijgt later eigen station

Het spoor tussen Den Haag en Rotterdam wordt 4-sporig. Dat maakt het mogelijk om RijswijkBuiten een eigen halteplaats te geven. De gemeente Rijswijk wil van de Metropoolregio daarvoor steun.
Volgens de regio is de wijk een ruime woonwijk zonder concentratie bij het station en voldoet niet aan de eisen van de NS. Bij vervanging van de sprinters door lightrail is een halte in RijswijkBuiten wel mogelijk.
De inzet van de gemeente is een combinatie van “lightrail” en “spoorboekloos rijden.” De Metropoolregio vindt dat RijswijkBuiten is opgezet als een groene woonwijk met lage dichtheden. Voor voldoende draagvlak voor een station zou gekozen moeten worden voor een stedelijke opzet met hogere dichtheden en concentratie nabij het station.

De locatie zal dan ook niet voldoen aan de eisen die door NS aan de opening van een treinstation worden gesteld. In het Toekomstbeeld OV is één van de toekomstperspectieven om sprinters te vervangen door lightrail die in het stedelijk gebied kan doordringen. In zo’n lange termijnperspectief kan een halte in RijswijkBuiten wel beschouwd worden.