Fractie Van der Horst: Subsidie voor behalen politiekeurmerk

Sinds de jaren 90’ is er het politiekeurmerk Veilig Wonen voor woningen. Al enige tijd is het keurmerk niet langer de verantwoordelijkheid van de politie en mag de gemeente bepalen hoe ermee om te gaan.
Raadslid Henny van der Horst wil graag dat de gemeente subsidie geeft aan bewoners die dit keurmerk behalen. “Tegengaan van woninginbraken is een belangrijk veiligheidsspeerpunt van de gemeente Rijswijk”, aldus Van der Horst. Sinds 2005 is het keurmerk ondergebracht bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en deze organisatie constateert grote onderlinge verschillen tussen de wijze waarop gemeenten het keurmerk inzetten.

Zo zijn er gemeenten die voor het verkrijgen van het keurmerk speciale subsidies geven en zijn er ook gemeenten die weinig tot niets met het keurmerk doen. Fractie van der Horst wil van het college weten hoe in Rijswijk met het PKVW wordt omgegaan. “Is er bij de gemeente beleid dat gericht is op het realiseren van het keurmerk voor woningen in Rijswijk”, stelt zij in haar vragen aan hetr College. Zij vraagt vervolgens hoe bewoners aan zo’n keurmerk kunnen komen en welke rol de gemeente daarbij speelt.

In Utrecht en Eemnes is een subsidieregeling voor burgers die het keurmerk voor hun woning willen behalen. “Is de gemeente bereid om, eventueel in de vorm van een pilot, over te gaan tot actieve (financiële) stimulering van het behalen van het keurmerk voor woningen in Rijswijk, om zo de kans op woninginbraken te verkleinen?”