Waterberging Hoekpolder weer in oude staat teruggebracht

Het Hoogheemraadschap gaat de Hoepolder weer terugzetten in de oude staat. Om eventuele wateroverlast te voorkomen had het Hoogheemraadschap van Delfland gisteren de waterberging in de Rijswijkse Hoekpolder voorbereid om in geval van nood in te kunnen zetten.
Het vee wordt weer de polder ingebracht en de technische maatregelen, zodat de waterberging direct kan worden ingezet als het nodig is, worden teruggedraaid.