Primeur: Nieuwe Rijswijkse sporthal komt naast politiebureau

In het Rijswijkse gemeentehuis wordt door de ambtenaren gewerkt aan de voorbereiding van een nieuwe sporthal op de hoek van de Churchillaan en de Generaal Spoorlaan. De kavel waar nu het Stanislas College wordt gesloopt. Naast het Rijswijkse politiebureau. Niets staat de bouw van de sporthal, of sporthallen in de weg. Er is nog niet bekend welke verenigingen hier hun thuisbasis krijgen, wanneer de bouw start en wanneer de sporthal klaar is. Rijswijk heeft drie sporthallen. De Schilp in nieuw Rijswijk, De Marimbahal tussen oud en nieuw Rijswijk in en de Van Zweedenhal in oud Rijswijk. De komende periode verdwijnen de Van Zweedenhal met de bouw van de nieuwe bredeschool en de Marimbahal die niet meer voldoet aan de huidige eisen. De vraag was steeds waar de nieuwe sporthal zou komen.
Het meest voor de hand lag oud Rijswijk. Dan is er in oud zoals als in nieuw Rijswijk een sporthal. Al zo’n tien jaar staan de sporthallen De Marimbahal en de Van Zweedenhal ter discussie. In hun opzet voldoen ze niet meer aan de huidige eisen. Met oud en nieuw werd de sportzaal aan de P. van Vlietlaan door brand verwoest. De gymzaal van de gemeente Rijswijk werd voornamelijk verhuurd aan verenigingen voor turnen, zaalvoetbal en tafeltennis.