Bewoners Minister Lelylaan verontrust over statushouders in flat

Volkomen verrast zijn de bewoners in de Minister Lelylaan in Rijswijk met de komst van een zestal statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) in een drie-kamerflat bij hun op het portiek. “Wij zijn alleenstaande moeders met jonge kinderen, nu komen er zes mannen, waarvan drie broers. Wij zijn ongerust, we wisten van niets, ons is niets verteld”, aldus één van de moeders. “Wij wonen hier met onze kleine kinderen, maar worden erbuiten gehouden. Ze hadden toch wel kunnen begrijpen dat wij hiervan schrikken. Vluchtelingen werk kreeg donderdag de sleutel al. Waarom is ons niets verteld. Eén van die mannen liep al te spugen in het portiek”, vult een andere bewoonster aan.
Vluchtelingen met een verblijfsvergunning hebben nu nog een voorkeurspositie ten opzichte van andere woningzoekenden. Dat wordt door mensen die al jaren op een wachtlijst staan als onrechtvaardig ervaren. De landelijke politiek heeft oor voor deze kritiek. De regel wordt veranderd net het ligt nu bij de Raad van State.
In de Rijswijkse gemeenteraad werd afgelopen dinsdag door Beter voor Rijswijk gevraagd of er nu al geen rekening kan worden gehouden met deze verandering. De wethouder gaf aan dat hij zich aan de regel moet houden zolang die niet is veranderd.

Omroep Rijswijk vroeg Vidomes, verhuurder van het complex om een reactie
“Wij hebben als woningcorporatie de taak om mensen te huisvesten die op de woningmarkt niet zelf aan een woning kunnen komen. Zoals mensen met lagere inkomens en – in het bijzonder – mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. De groep statushouders behoort tot deze kwetsbare groep. Statushouders zijn mensen met een verblijfsvergunning die op grond van hun achtergrond in Nederland mogen blijven. Ze worden gekoppeld aan een gemeente volgens de taakstelling van het Rijk. Vervolgens stromen deze mensen vanuit asielzoekerscentra door naar een sociale huurwoning.

De gemeente heeft de taakstelling om een aantal statushouders in haar gemeente een woning aan te bieden. De Rijksoverheid stelt de verdeling van het aantal te plaatsen statushouders ieder half jaar vast. Wij huisvesten al jaren statushouders, ook in Rijswijk. Dat doen wij in nauw overleg met woningcorporatie Rijswijk Wonen, de gemeente en Vluchtelingenwerk. Vidomes vindt het belangrijk dat ook deze mensen een dak boven hun hoofd hebben. We zien natuurlijk wel dat er sinds vorig jaar een toename is.Zo hebben we in 2015 ongeveer 10% van onze vrijkomende woningen aan statushouders verhuurd.’

Wij kunnen niet voorkomen dat onze inzet voor het huisvesten van de statushouders gevolgen heeft voor andere woningzoekenden. Zij moeten helaas langer op een woning wachten. We onderzoeken daarom ook nieuwe mogelijkheden om statushouders te huisvesten. Bijvoorbeeld in leegstaande kantoren, ander leegstaand vastgoed en nieuwbouw”.

Wat is de werkwijze van Vidomes?
“In nauw overleg met gemeente en Vluchtelingewerk maken we een match tussen de woning en de mensen die voor een woning op de wachtlijst staan. We houden daarbij onder andere rekening met: ‘Hoeveel mensen komen er per woning wonen?’, ‘Wonen er al meerdere statushouders in de buurt?’ etc. We gaan uit van het principe dat deze mensen de buren kunnen worden van u en mij. Zodra we deze match hebben gemaakt, komt er een afspraak om de woning te bezichtigen, het contract te tekenen en zaken als uitkeringen en toeslagen te regelen. Vluchtelingenwerk begeleidt de statushouders hierbij. Een belangrijke stap is dat de vrijwilligers van Vluchtelingenwerk samen met de nieuwe bewoners langsgaan bij de buren om kennis te maken. Als het nodig is, gaat er ook een tolk mee met dit voorstelrondje. Vluchtelingwerk helpt deze mensen op weg om hun plek te vinden in de Nederlandse samenleving. Wij hebben nauw contact met Vluchtelingenwerk, zo kunnen we snel ingrijpen bij eventuele problemen.