Meer pleegouders nodig

Jeugdformaat is een instelling die voor kinderen die om wat voor reden dan ook niet meer thuis kunnen wonen een veilige plek zoekt in een pleeggezin. In de regio Haaglanden is behoefte aan meer van deze pleeggezinnen. In principe kan iedereen pleegouder worden, als je maar warmte, veiligheid en structuur aan een kind kunt bieden. Om mensen die wel wat voelen voor het pleegouderschap goed te informeren wordt op dinsdag 9 februari een nformatieavond gehouden op de Flemingaan 16 in Rijswijk. De bijeenkomst duurt van 20 tot 22.15 uur. Ook is meer te vinden op de website www.wordpleegouder.nl. Je kunt ook een informatiepakket aanvragen via tel. 0800-0223432.