2-de Pop-up kledingbank weer druk bezocht

In december was de eerste Pop-up kledingbank een groot succes. Bijna 200 bezoekers haalden gratis kleding in wijkcentrum Stervoorde. En, het was geen ééndagsvlieg. Zaterdag 30 januari was er voor de tweede keer een Pop-up kledingbank. In wijkcentrum Het Oude Raadhuis en nu met meer dan 200 klanten. Het blijft nodig kleding gratis weg te geven aan mensen die het hard nodig hebben. Er zijn steeds meer mensen in Nederland die in financiële problemen zijn geraakt. Denk hierbij aan ziekte, overlijden van de kostwinner, faillissementen, kortom schrijnende situaties. Iedereen heeft recht op huisvesting, eten en kleding. Dit komt langzamerhand ook in Nederland steeds meer in het gedrang.