Verlengde A4 voor nieuwe jaar open

De gemeente Schiedam verklaarde vorige week al dat de Ketheltunnel veilig is en nu is ook het hoogheemraadschap van Delfland akkoord met de snelle opening van het nog ontbrekende stuk van de A4 tussen Schiedam en Delft. Het waterschap heeft de vergunning verleend aan Rijkswaterstaat. De weg gaat waarschijnlijk voor de jaarwisseling al open. Voor Rijswijk is een snelle verbinding belangrijke beslissing voor de hier gevestigde bedrijven. De nieuwe weg ligt zoals we dat inmiddels maar al te goed weten verdiept in het polderlandschap dus onder het grondwaterpeil. Dat betekent dat de tunnel kan gaan drijven op het grondwater of dat de tunnel blank komt te staan. Om de A4 droog te houden, moet water worden weggepompt. Drie keer meer water dan was gedacht.
Bewoners in de omgeving zijn bang dat dit leidt tot het zakken van het grondwaterpeil. Dit zou onder meer kunnen leiden tot inklinken en uitdrogen van het weideland en tot de verzakking van monumentale boerderijen en andere gebouwen.

Maar nu is het ei van Columbus gevonden. Het Hoogheemraadschap gaat akkoord met het onttrekken van water mits er aanvullend technische maatregelen genomen worden. Dit gebeurt door retourbemaling. Dit betekent dat grondwater teruggepompt wordt in het gebied. Hiermee wordt nagenoeg geheel voorkomen dat de grondwaterstand in de omgeving van de A4 daalt.