Tuinhuis Oude Raadhuis wordt theehuis

Een grote groep wijkbewoners heeft zondagochtend, 13 december, unaniem besloten dat er een eind moet komen aan de verloedering van Park Hofrust. Achterstallig onderhoud geeft het park een treurige aanblik. In een rondgang door het park werd gekeken wat er anders kan. Het tuinhuis moet een theehuis worden. In de loop der jaren is er wel één en ander veranderd in het park. Maar het ontbrak aan een visie. Je loopt op een pad van moderne betonklinkers, dat opeens overgaat in asfalt. Hele stukken van het park zijn compleet overwoekerd door struiken. Het voorplein van het prachtige landhuis, het huidige dienstencentrum van Welzijn Rijswijk, doet afbreuk aan de uitstraling van zo’n uniek huis en park dat overigens beiden de status hebben van Rijksmonument.
Het beleid van het huidige gemeentebestuur is bewoners zelf met ideeën te laten komen. Eerder gebeurde dat met succes in de wijk Cromvliet. De wijkbewoners bepaalden uiteindelijk zelf de indeling van park Cromvliet en de begroeiing. Aan de Vliet in Leeuwendaal staan al vruchtbomen. In park de Driesprong in Te Werve worden nu 7.500 bloeiende struiken en ook vruchtbomen geplant.

De bewoners van Oud Rijswijk zijn blij dat ze aan de slag kunnen met het park Hofrust. Jarenlang gekoesterde wensen komen nu op tafel. Het is de bedoeling dat een plan wordt gemaakt, dat uiteindelijk ook aan de andere wijkbewoners kan worden gepresenteerd. “Het moet een park van de buurt worden. Het park heeft potentie. Het is een oud park met 300 jaar oude bomen. Daar kunnen we veel mee. Het is een unieke plek die we moeten koesteren”, zomaar een aantal reacties van de aanwezigen. “Hier droom ik al jaren van”, vult één van hen aan, die al haar hele leven in de wijk woont.

Wanneer het park weer in oude glorie is hersteld, zullen hier in het voorjaar en de zomer de bezoekers graag komen. In het gras zitten of op de bankjes. Thee, koffie of fris halen bij het theehuis, gerund door vrijwilligers en mensen met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt.