PvdA: niet steeds terugkomen op AZC

Fractievoorzitter Wil van Nunen van de Rijswijkse PvdA-fractie liet dinsdagavond in een vergadering van het Forum Samenleving haar ongenoegen blijken over het feit dat er in forumvergaderingen steeds teruggekomen wordt op het besluit om in Rijswijk asielzoekers op te gaan vangen. “De gemeenteraad heeft daar een democratisch besluit over genomen. Ik ben er tegen dat de fracties die daar tegen waren er telkens opnieuw op terug willen komen.” Van Nunen kreeg de verontwaardiging over zich heen van vooral de fracties van Beter voor Rijswijk, CDA en Gemeentebelangen. Ger Kruger (Beter voor Rijswijk): “Vindt u het normaal dat zo’n belangrijk onderwerp alleen in de gemeenteraad is behandeld, en niet in een forum? Het is door de raad gejast, en de inwoners hebben zich er nauwelijks over kunnen uitspreken.”
CDA’er Mateman zei dat er wat hem betreft geen enkele asielzoeker Rijswijk binnen mag die niet eerst uitgebreid is gescreend. Hij was wel tevreden met de herhaalde toezegging van de burgemeester, dat er pas een overeenkomst met het COA komt als iedereen het eens is over het veiligheidsplan rond het AZC.

Wethouder Lugthart meldde dinsdagavond nog dat behalve de asielzoekers ook statushouders in de stad moeten worden opgevangen. Dit jaar zijn dat er ongeveer 60, en dat aantal is volgens hem vrijwel geheel in de stad ondergebracht. Volgend jaar zal Rijswijk ongeveer 120 statushouders moeten huisvesten.