Gemeenteraad nijdig op Hoogheemraadschap

De gemeenteraad van Rijswijk is boos op het Hoogheemraadschap, dat ondanks veel protesten heeft besloten om de kwijtschelding voor minima op de zuiveringslasten te schrappen. Wethouder Lugthart (SP) had samen met andere gemeentelijke vertegenwoordigers in de vergadering van het schap zijn uiterste best gedaan om dat besluit tegen te houden, maar vergeefs. De kwijtscheldingsregeling zou teveel geld schelen, aldus het Hoogheemraadschap. Bijna alle fracties in de Rijswijkse gemeenteraad hekelden het besluit dinsdagavond tijdens de behandeling van de Armoedenota. CDA-fractieleider Krijn de Graaf is geen groot voorstander van de kwijtscheldingsregeling, omdat hij vindt dat de waterschapslasten voor álle burgers omlaag zouden moeten. De tarieven van Delfland zijn volgens hem de hoogste van heel Nederland. Toch vond hij het besluit van het Hoogheemraadschap kwalijk, omdat wel 12 miljoen euro wordt uitgetrokken voor restauratie van het monumentale Gemeenlandshuis in Delft, waarin het waterschap is gehuisvest. “Dat geld zou gebruikt kunnen worden om de waterschapslasten te verlagen”, vond hij.
De Rijswijkse Armoedenota, waarin veel maatregelen staan om de positie van inwoners met een te laag inkomen te verbeteren, werd door de raad unaniem aangenomen.
.