Robot aan het werk in Rijswijkse riolen

Vele kilometers riolering liggen onder het maaiveld in Rijswijk. Delen zijn meer dan een halve eeuw oud en versleten. De gemeente zet in op een grondige renovatie. Afgelopen weken werden putkoppen vernieuwd. Volgende fase is het onder hoge waterdruk reinigen van de rioolbuizen. En dan, begin volgend jaar gaan de robotten het Rijswijks riool in om kunststof kousen aan te brengen, zodat de weg niet helemaal open moet. Delen van het rioolstelsel in Rijswijk zijn oud en aan vervanging toe. Daarom gaat de gemeente de komende jaren wijk voor wijk het riool herstellen. Daarmee is de stad voor de komende vijftig jaar weer voorzien van een goed werkend riool.Eén van de wijken die nu gerenoveerd wordt, is de Ministerbuurt. Het rioolstelsel in de Ministerbuurt Oost en West bestaat uit ongeveer 3,5 km riool.

Op maandag 23 november wordt gestart met het reinigen van de buizen in de ministerbuurt West en Oost. Vuil, vetafzettingen en vastzittende obstakels worden met hoge waterdruk en een speciale freesrobot verwijderd.
Panden die dicht op het riool staan, krijgen enkele dagen van te voren een oranje informatiefolder van de aannemer in bus. Hierin staan enkele praktische tips en antwoorden op veel gestelde vragen. U kunt de folder ook hier bekijken. Per dag wordt ongeveer 400 meter riool geïnspecteerd en gereinigd.
In januari 2016 worden de kunststof kousen in het riool ingebracht. Het inbrengen van de kousen is voorlopig gepland van 11 januari tot 29 januari 2016. Er wordt dan gewerkt door twee ploegen. Een ploeg in het westelijk deel van de wijk en gelijktijdig een ploeg in het oostelijk deel van de Ministerbuurt. Er is informatie te vinden over deze rioolrenovatiemethode op de gemeentelijke website (http://www.rijswijk.nl/riool/ministerbuurt). Begin januari ontvangen de bewoners in de ministerbuurt West en Oost van de Insituform per brief meer informatie over deze werkzaamheden.