Rijswijks geluid op Binnenhof

De Rijswijkse wethouders Nicole Dierdorp en Marloes Borsboom gingen dinsdag 17 november met jeugdambassadeurs mee naar de Eerste- en Tweede Kamer. De jeugdambassadeurs boden de Kamerleden een petitie aan n de Week tegen de Kindermishandeling. Zij vragen hen daarbij of zij ervoor kunnen zorgen dat alle kinderen in Nederland voortaan de KinderMeldcode op school leren Jeugdambassadeurs zijn kinderen tussen de 9 en 12 jaar die optreden als tolk om het Verdrag inzake de rechten van het kind uit te leggen aan hun leeftijdgenoten. Dit is geïnitieerd door KinderrechtenNU. (foto’s Nicole Dierdorp)