Wat vinden Rijswijkers over zorg en welzijn

Tijdens de stadsbijeenkomst over zorg en welzijn op 6 oktober is aan de ongeveer 120 deelnemers een aantal stellingen voorgelegd over zorg, sociale samenhang en onderling contact, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. De uitkomsten van de bijeenkomst geven een beeld van hoe Rijswijkers denken over hun buurt, zorg en hulp in het algemeen én zorg en aandacht voor elkaar, en ook waar ondersteuning van de gemeente wenselijk is. De gemeente betrekt deze en andere uitkomsten bij het verder uitwerken van haar plannen rond zorg en welzijn in Rijswijk. Benieuwd naar de uitkomsten? Kijk op https://www.rijswijk2030.nl/Nieuws/382290.aspx?t=Rijswijkers+geven+mening+over+zorg+en+welzijn+