Welzijn Rijswijk geeft Kerstcheque’s weg

Welzijn Rijswijk mag ook dit jaar een flink aantal eindejaarsinitiatieven in de buurt honoreren met een Kerstcheque van maximaal € 400,-. Het verbeteren of vergroten van de onderlinge saamhorigheid in uw straat of buurt is de belangrijkste doelstelling van de Kerstcheque. Een formulier voor de kerstcheque kunt u aanvragen via mail naar jose.koster@welzijn-rijswijk.nl en moet ingeleverd zijn bij Welzijn Rijswijk vóór 18 november. Alle aanvragen voor de Kerstcheque worden beoordeeld door een deskundige jury.U kunt extra ‘bonuspunten’ verdienen door in uw programma activiteiten op te nemen die georganiseerd worden door jongeren of voor jongeren en kinderen. Ook zijn er extra punten te verdienen als u ten behoeve van uw activiteit samenwerkt met bv. de school, de winkeliers of een andere organisatie in uw buurt. De activiteit die de meeste punten heeft gekregen, wint een extra cheque t.w.v. € 100. De winnaars van de Kerstcheque worden bekend gemaakt op woensdag 25 november.

De voorwaarden, doe de kerstcheque check:

• Uw activiteit is bedoeld voor de bewoners van uw straat, buurt of plein;
• De activiteit draagt bij aan ontmoeting, kennismaking en wordt actief georganiseerd door de bewoners zelf.
• In uw aanvraag/begroting beschrijft u uw doelstelling en waaraan u het geld wilt uitgeven.
• De activiteit moet openbaar toegankelijk zijn voor de doelgroep/ bewoners van het door u gekozen gebied: maar organiseert u bijv. samen met bewoners een kerstmarkt in uw buurt, dan zijn waarschijnlijk alle Rijswijkers welkom.
• De activiteit vindt plaats tussen 18 december 2015 en 8 januari 2016.
• De uitgaven in het kader van deze kerstcheque moeten met bonnen worden verantwoord.
• Minimaal 3 bewoners uit de flat, straat of buurt zijn ondertekenaars van de aanvraag.
• De kerstcheque bedraagt minimaal €50 en maximaal €400. Ook kleine bedragen voor kleine activiteiten zijn dus aan te vragen!
• Alle inzendingen worden beoordeeld door een deskundige jury

Voor meer informatie: www.welzijn-rijswijk.nl , of mail naar jose.koster@welzijn-rijswijk.nl of per telefoon: 070-7579238 (werkzaam op dinsdag en woensdag van 9 uur tot 17 uur en donderdag van 9 uur tot 13 uur)