Spectakel morgen in de Rijswijkse Haven

Woensdag 21 oktober is het een bijzonder gebeuren in de Rijswijkse haven. Aan de Handelskade worden de twee transformatoren op een boot geladen en afgevoerd naar Nijmegen. Dit is in het kader van het sluiten van het onderstation op de hoek van de Populierlaan/Huis te Hoornkade. Met zwaar transport gaan de twee transformatoren via de Populierenlaan naar de Handelskade. De hijswerkzaamheden en het transport duren de hele woensdag en worden namens netbeheerder Stedin uitgevoerd door Joulz Energy Solution B.V in samenwerking met aannemer Mammoet. Om 8. 00 uur beginnen de voorbereidende werkzaamheden. Aan de Handelskade worden de twee transformatoren op een boot geladen en afgevoerd naar Nijmegen. Het verplaatsen van de transformatoren heeft geen gevolgen voor de elektriciteitsvoorziening in de buurt.
De werkzaamheden kunnen wel gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van woningen en straten in de buurt. De straat kan gedurende deze dag geheel of gedeeltelijk niet berijdbaar zijn. Bewoners wordt verzocht om de aanwijzingen op de tijdelijke verkeersborden te volgen.